Publication Date

1-16-2020

Summary

In Azerbaijan, recent economic growth and sizable oil revenues offer a path for improving the well-being of the nation’s children. This brief makes the case for a national CDA policy in Azerbaijan and suggests viable paths to implementation of such a policy.

Son zamanlar Azərbaycanda baş verən iqtisadi inkişaf və neft gəlirlərinin artamsı, uşaqların rifahının yaxşılaşdırılamsı sahəsində dayanıqlı proqramlar tətbiq etməyə imkan yaradır. Sənəd, Azərbaycanda hər bir uşağa qənaet hesabları olan- Uşaq İnkişaf Hesablarının-açılması üçün yazılan siyasi sənədin qısa xülasəsidir.

Document Type

Policy Brief

Category

Financial Inclusion

Subarea

Global Asset Building

Original Citation

Huseynli, A., Sherraden, M., & Gottlieb, D. (2020, January). Chıld Development Accounts: A polıcy design and opportunity for Azerbaijan (CSD Policy Brief No. 20-02). St. Louis, MO: Washington University, Center for Social Development.

Project

Global Assets Project

Keywords

2020 ; Azerbaijan ; Child Development Accounts (CDAs) ; financial inclusion ; youth ; policy ; matched savings ; financial education ; college ; asia ; financial capability ;

Share

COinS